×

فروش اینترنتی

فروش حضوری

نشانی: استان سمنان، شهرستان دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، کتابخانه مرکزی، طبقه همکف

تلفن تماس: 31177244-023

مسئول انتشارات: سیداسامه شنایی

دکتر هوشنگ خیری ( معاون پژوهشی و فناوری)

دکتر محمد پازکی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دکتر حسین داوری (مدیر امور پژوهشی)

دکتر بهنام پورحسن (رئیس کتابخانه و مرکز اسناد رسمی)

دکتر جواد قاسمیان (عضو کمیته انتشارات)

دکتر احسان نظرزاده (عضو کمیته انتشارات)

ا نفر صاحب نظر در زمینه اثر

TOP