جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

مدیر امور پژوهشی

دکتر هوشنگ خیری

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین

دکتری علوم زمین

شماره تماس

مستقیم: 35220248-023

نمابر: 35220236-023

داخلی: 537

پست الکترونیک: h.khairy@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه سوم

 
دکتر هوشنگ خیری
3 رتبه برتر