جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

مدیر امور پژوهشی

دکتر ایران گودرزی

عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی

دکتری فیزیولوژی

شماره تماس

مستقیم: 35220248-023

نمابر: 35220236-023

داخلی: 537

پست الکترونیک: irangoudarzi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

3 رتبه برتر