جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

معاون مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس یاسین علیپور

شماره تماس

مستقیم: 35220212-023

داخلی: 490

پست الکترونیک: alipour@du.ac.ir

یاسین علیپور
3 رتبه برتر