×

معاون

معاون مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس یاسین علیپور

شماره تماس

مستقیم: 35220212-023

داخلی: 490

پست الکترونیک: alipour@du.ac.ir

یاسین علیپور
شرح وظایف

وظایف و اختیارات مدیریت فناوری اطلاعات

 

-   اداره فعاليتهاي مربوط به خدمات رايانه اي و برقراري ارتباط با شبكه هاي رايانه داخلي و خارجي.

-   مديريت و پشتيباني شبكه داخلي.

-   ايجاد بانك اطلاعاتي دانشگاه و همكاري در استفاده بهينه از مراكز خدمات رايانه اي دانشگاه.

-   همكاري با واحدهاي دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستي.

-   تهيه و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز حوزه هاي مختلف دانشگاه.

-   انجام امور مربوط به شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي.

-   حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه.

-   برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پيشتباني سرورهاي اينترنت.

-   برنامه ريزي براي خريد پايگاههاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز دانشگاه.

-   ارائه مشاوره به دانشكده ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه.

-   نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف دانشگاه .

-   طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم افرازهاي دانشگاه مجازي.

-   طراحي سيستم هاي سخت افزاري دانشگاه مجازي.

-   راه اندازي پايلوت دانشگاه مجازي در دانشگاه.

-   ارائه استاندارهاي آموزش الكترونيك.

-   انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

TOP