×

تاریخ به روز رسانی: 1399/06/22

دانشکده شیمی:

نام  نام خانوادگی

h-index

Scopus

ResearchGate link

Google Scholar link

سیدابوالقاسم آقاپور 8 لینک
بهزاد آيباقي 5 لینک  
صادق افشاری 3 لینک
هادی باصری 7 لینک
حسين بهنيافر 15 لینک لینک
سيدعلي پور موسوي 11 لینک لینک
عليرضا پورعلي 14 لینک لینک
مرتضی جباری کندری 12 لینک
ویدا رضایی 5 لینک لینک
كبري زارعي 13 لینک
مهدی زمانی 9 لینک لینک
احمد سليمانپور 15 لینک
بيتا شفاعتيان 8 لینک
داود عاجلو 15 لینک لینک
مرتضي عتباتي نائيني 12 لینک
ربابه عليزاده 15 لینک لینک
حمزه کیانی 16 لینک
غلامحسين گريواني 17 لینک لینک
جعفر محمودی 4 لینک لینک
عظيم ملك زاده 16 لینک لینک
سيداحمد نبوي امري 4 لینک
احسان نظرزاده 19 لینک لینک

 


دانشکده زیست شناسی:

نام و نام خانوادگی h-index  

Scopus

ResearchGate link Google scholar link
كتانه ابراری 10 لینک لینک
محمود اله دادي سلمانی 10 لینک لینک
عاطفه امیراحمدی 4 لینک  
وحيد پوزش 3 لینک لینک
مريم حاج قاسم كاشانی 4    
مهدی خورشيدی 2    
آرزو رضايی 6   لینک
سعيد زواره 10 لینک لینک
پریسا فرخ 4 لینک  
حسن فريدنوری 3 لینک لینک
محمد تقی قربانيان 8 لینک لینک
ايران گودرزی 11 لینک لینک
تقی لشكر بلوكی 10 لینک  
رضا نادری علمداردهی 2 لینک لینک

 


دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:

نام نام خانوادگی h-index

Scopus

ResearchGate link Google Scholar link
مرتضی ابطحی 4 لینک لینک
ناصر اخوندی روشناوند 1 لینک
سیدامین اصفهانی 10 لینک لینک
عبدالعلی بصیری 5 لینک لینک
رضا پور قلی 10 لینک
نرگس تولائی 3 لینک
حنیف حیدری 3 لینک لینک
حسن دانا مزعه 1 لینک
سجاد رحمانی 3 لینک
محمد رمضانپور 2 لینک لینک
روحاله رمضانی 2 لینک لینک
مصطفی زارع خورمیزی 1 لینک لینک
امید سلیمانی فرد 8 لینک
سعید شعبانی 2 لینک
بهزاد صالحیان لینک
محمدرضا ضرابی 3 لینک
سیدهاشم طبسی 3 لینک لینک
علی طهماسبی 4 لینک لینک
الهه ظهوریان لینک لینک
غلامرضا عباسپور 2 لینک
علی عباسی ملائی 7 لینک
اسدا... فرامرزی 1 لینک لینک
مجید فرهادی   لینک
جواد قاسمیان 2 لینک
پیمان نیرومند 9 لینک لینک
اکبر هاشمی برزآبادی 7 لینک

 


دانشکده علوم زمین:

نام و نام خانوادگی h-index

Scopus

ResearchGate link Google scholar link
سید سعیدالرضا اسلامی 1    
رضا اهری‎پور 3    
علی‌اکبر تقی‌پور 1 لینک  
نادر تقی‌پور 5 لینک لینک
علي‌اكبر حسن‌نژاد 1 لینک  
محسن خادمي 2 لینک  
هوشنگ خیری 4 لینک لینک
ابراهیم رحیمی 2 لینک لینک
هادی شفائی مقدم 22 لینک لینک
مهدی صرفی 4 لینک لینک
رضا ظهيري 2 لینک  
قاسم عسکری 3 لینک لینک
داود فریدونی 6 لینک لینک
قاسم قرباني 11 لینک لینک
امیرپیروز کلاهی‌آذر 3 لینک  
امین  نوید طلب 7 لینک لینک
سيد ناصر هاشمي 2 لینک  

 


 دانشکده فیزیک:

نام نام خانوادگی h-index

Scopus

ResearchGate link Google Scholar
مهدی اردیانیان 7 لینک لینک
محمدمهدی باقری محققی 18 لینک
بهنام پورحسن طنابچی 34 لینک
مجتبی تاجیک 3 لینک لینک
حسین چراغچی 8 لینک لینک
زهره چمن زاده لینک
زهرا حقانی 8 لینک
بابک خان بابایی 2 لینک لینک
یاسر رجبی 3 لینک لینک
لیلا شاه کرمی 6 لینک
سیدشهابالدین شهیدی شادکام 14 لینک
مهدی عادلی فرد 7 لینک
کاظم فاقعی 5 لینک
محمدرضا فدوی اسلام 5 لینک
احمد قلی زاده 11 لینک لینک
اعظم کاردان 5 لینک
سیداحمد کتابی 8 لینک
داود کلهر 3 لینک
خداداد کوکبی 3 لینک
مطهره محمدپور 2 لینک
احمد نقی دخت 4 لینک لینک
رشید ولی 11 لینک

 


دانشکده فنی و مهندسی:

نام و نام خانوادگی h-index

Scopus

Google scholar link ResearchGate link
محمد آسیایی 7 لینک لینک
علیرضا آلبویه 4    
بهزاد بقراطی 4 لینک لینک
محمد پازکی 11 لینک لینک
رسول جمشیدی 4 لینک  
علیرضا حیدری 2 لینک لینک
سیده ملیحه خاتمی 1    
سید هادی رستمیان 5 لینک  
محمدرضا رضایی 6 لینک لینک
میثم زارعی 9 لینک لینک
محمد حسین طالب پور 2 لینک لینک
مهدی عبادی جامخانه 4 لینک لینک
جواد عباسی آقاملکی 3 لینک  
سیده حمیده عرفانی   1    
مهدی فرزین فر 5 لینک لینک
حامد  فضل الله تبار 16 لینک لینک
اصغر فیضی 1    
رسول محبی 22 لینک لینک
سبحان محمدیان 7 لینک لینک
رضا مرتضوی 4 لینک لینک
منصوره معادی 2    
مهسا مهراد 13 لینک لینک
رضا ناظم نژاد  16 لینک لینک

 


دانشکده علوم انسانی:

نام  نام خانوادگی h-index

Scopus

ResearchGate link Google Scholar link
ملیحه اردکانی زاده 2 لینک
فرشته افضلی لینک
علیرضا جلالی لینک لینک
قدرت حسنی لینک
حسین داوری 2 لینک لینک
حسام رمضان زاده 1 لینک
بیتا عرب نرمی 2 لینک
سعید نورزاده قیه قشلاقی 2 لینک لینک
TOP