کسب رتبه ۱۷ دانشگاه دامغان در رتبه بندی جدید مراکز

درباره حوزه

درباره حو زه

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آئین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.
معاونت پژوهش و فناوری شامل ۴ مدیریت : ارتباط با صنعت و کارآفرینی، امور پژوهشی، امور فناوری اطلاعات و کتابخانه می باشد.

درباره معاون

درباره معاون

دکتر سیّدعلی پورموسوی
عضو هيأت علمي دانشكده شیمی
دکترای شیمی آلی

left iconبیشتر بدانید..

             درباره معاون پژوهشی و فناوری

             وظایف و اختیارات

             صفحه خانگی معاون

             تماس با دفتر معاونت