×

رئیس

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی

دکتر بهنام پورحسن

تلفن مستقیم: 31177241-023

داخلی: 7241

پست الکترونیک: b.pourhassan@du.ac.ir

آدرس: دامغان - میدان دانشجو - دانشگاه دامغان - ساختمان کتابخانه مرکزی

TOP