×

موسسه انتشاراتی دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

- دریافت لوح سپاس توسط سرکار خانم خدادادی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان 

کتابهای انتشار یافته مؤسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان (فروشگاه کتاب)

اعضای کمیته انتشارات دانشگاه:

دکتر هوشنگ خیری ( معاون پژوهشی و فناوری)

دکتر محمد پازکی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دکتر حسین داوری (مدیر امور پژوهشی)

دکتر بهنام پورحسن (رئیس کتابخانه و مرکز اسناد رسمی)

دکتر حامد فضل اله تبار (عضو کمیته انتشارات)

دکتر جواد قاسمیان (عضو کمیته انتشارات)

دکتر احمد قلی زاده (عضو کمیته انتشارات)

دکتر احسان نظرزاده (عضو کمیته انتشارات)

ا نفر صاحب نظر در زمینه اثر

آیین نامه ها

- آیین نامه انتشارات دانشگاه دامغان

- آیین نگارش، تآلیف و ترجمه کتاب در دانشگاه دامغان

فرمهای مربوطه

- فرم درخواست چاپ کتاب تألیفی

- فرم درخواست چاپ کتاب ترجمه ای

- فرم تشخیص ضرورت ترجمه

- فرم تشخیص ضرورت تألیف

- فرم ارزیابی کتاب منتشر شده از سوی ناشر معتبر غیردانشگاهی

پرسشنامه ها

- پرسشنامه ارزیابی و داوری ترجمه کتاب

- پرسشنامه ارزیابی و داوری تآلیف کتاب

نمودارها

- نمودار جریان کار آثار تآلیفی و ترجمه ای

فایل ها

- کتاب دستور خط فارسی - مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

- کتاب فرهنگ املایی خط فارسی - مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

TOP