جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

موسسه انتشاراتی دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

- دریافت لوح سپاس توسط سرکار خانم خدادادی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان 

کتابهای انتشار یافته مؤسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

اعضای کمیته انتشارات دانشگاه:

دکتر هوشنگ خیری (سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری)

دکتر رشید ولی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دکتر ایران گودرزی (سرپرست امور پژوهشی)

دکتر جواد قاسمیان (عضو کمیته انتشارات)

دکتر حمزه کیانی (عضو کمیته انتشارات)

ا نفر صاحب نظر در زمینه اثر

 

آیین نامه ها

- آیین نامه انتشارات دانشگاه دامغان

- آیین نگارش، تآلیف و ترجمه کتاب در دانشگاه دامغان

- شیوه نامه امتیازدهی کتاب

 

فرمهای مربوطه

- فرم درخواست چاپ/ترجمه

- فرم تشخیص ضرورت ترجمه

 

پرسشنامه ها

- پرسشنامه ارزیابی و داوری ترجمه کتاب

- پرسشنامه ارزیابی و داوری تآلیف کتاب

 

نمودارها

- نمودار جریان کار آثار تآلیفی و ترجمه ای

3 رتبه برتر