×

کارگروه اخلاق در پژوهش

آیین نامه ها:

فرم ها و مدارک درخواست کد اخلاق:

 • فرم درخواست بررسي پایان نامه ها/طرح نامه هاي پژوهشي
 • فرم اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی
 • فرم تعهدنامه اخلاقی
 • فرم رضايت آگاهانه (جهت پژوهش های مرتبط با انسان)
 • پشنهادیه/طرح نامه پژوهشي
 • قرار داد مالي با موسسه حمايت كننده طرح (در صورت وجود)
 • تفاهم نامه و يا قرارداد همكاري (در صورت وجود)
 • نامه معاون پژوهشي دانشگاه يا موسسه مربوطه جهت بررسي پشنهادیه/طرح نامه توسط كميته اخلاق زیستی (جهت پژوهشگران خارج دانشگاه)
 • صورتجلسه تصویب علمی طرح در گروه آموزشی/ پژوهشی (جهت پژوهشگران خارج دانشگاه)
 • کارنامه/رزومه علمی (CV) پژوهشگر اصلي (جهت پژوهشگران خارج دانشگاه)


دانلود فرم ها  

نکات:

1- زمان ارسال درخواست ها برای تخلفات پژوهشی حداقل دو هفته قبل از جلسه و برای درخواست کد اخلاق حداقل یک هفته قبل از جلسه می باشد.

2- برای پایان نامه/رساله دکتری، دانشجو به عنوان مجری مسئول نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نماید و فایل فشرده سازی شده فرم ها از طریق «فرم درخواست کد اخلاق» قابل دسترس در سامانه مکاتبات اداری (erp)، توسط استاد راهنما ارسال گردد.

3- برای بررسی درخواست کد اخلاق در کارگروه، می بایست پژوهش قبلا در شورایی تخصصی (شورای گروه، شورای دانشکده و ...) به لحاظ علمی مورد تأیید قرار گرفته باشد.

4- در صورتیکه پژوهشی قبلا کد اخلاق مورد تأیید کمیته ملی اخلاق در پژوهش را داشته باشد، برای کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه نیز مورد پذیرش است.

5- امکان درخواست کد اخلاق برای متقاضیان خارج از دانشگاه فراهم می باشد. کلیه مدارک می بایست توسط استاد راهنما/مجری مسئول به صورت فایل فشرده (زیپ شده) تهیه شده و از طریق نامه معاون پژوهشی دانشگاه یا مؤسسه مربوطه خطاب به معاون پژوهشی دانشگاه دامغان به ایمیل کارگروه به آدرس ethics@du.ac.ir  ارسال گردد.

6- حق الزحمه درخواست کد اخلاق برای متقاضیان خارج از دانشگاه مبلغ 3/000/000 ریال می باشد.

7- از شروع سال تحصیلی 1401-1402، درخواست متقاضیان کد اخلاق برای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، می بایست بعد از تصویب پروپوزال در شورای گروه و دانشکده، و قبل از تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی، ارسال گردد. بدیهی است درخواست کد اخلاق پایان نامه هایی که تاریخ تصویب پروپوزال آن در شورای تحصیلات تکمیلی از این تاریخ به بعد باشد قابل بررسی نخواهد بود.

8- در خصوص گذراندن دوره «کار با حیوانات آزمایشگاهی» برای متقاضیان کد اخلاق، از شروع سال تحصیلی 1401-1402 تمام افراد دخیل در استفاده از حیوانات موظف به گذراندن دوره مذکور قبل از شروع عملیاتی پژوهش و کار با حیوانات می باشند. در این رابطه، دوره آموزشی آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی که توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد) و به سفارش کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی تهیه شده است، به آدرس www.aveedme.com پیشنهاد می گردد. 

 

اعضای کارگروه:

 • دکتر سعیدالرضا اسلامی - رئیس دانشگاه (رئیس)
 • دکتر هوشنگ خیری - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (دبیر)
 • دکتر ایران گودرزی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • دکتر محمد آسیایی - عضو هیأت علمی صاحب نظر در امور پژوهشی
 • دکتر محمود اله دادی - عضو هیأت علمی صاحب نظر در امور پژوهشی
 • دکتر غلامحسین گریوانی - عضو هیأت علمی صاحب نظر در امور پژوهشی
 • دکتر جواد قاسمیان - نماینده جامعه
 • دکتر سیدعلی پورموسوی - صاحب نظر اخلاق در پژوهش
 • دکتر علیرضا جلالی - عضو هیات علمی رشته حقوق

 

آدرس دبیرخانه: دانشگاه دامغان، معاونت پژوهشی و فناوری

کارشناس کارگروه: فهیمه رهبری

شماره تماس: 35220236-023

TOP