نشست معاونت پژوهشي و فناوري و اعضاي هيات علمي دانشگاه با مديران صنايع و معادن دامغان

در راستای ارتباط مستمر صنایع و معادن شهرستان با دانشگاه دامغان و تعامل، تقویت و بهبود روابط هر چه بیشتر این دو قطب، جلسه ای به دعوت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و با همکاری اداره صنایع و معادن شهرستان دامغان و انجمن کارآفرینان صنعت و معدن در سالن کنفرانس ساختمان امیرکبیر برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر پور موسوی معاون پژوهشی و فناوری ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، گزارشی از امکانات آموزشی، علمی و تحقیقاتی دانشگاه ارائه نمودند. ایشان بر ضرورت ارتباط مستمر با صنعت و معدن تاکید کرده و آمادگی دانشگاه دامغان را در ارائه خدمات و رفع مشکلات صنایع و معادن بیان نمودند.
همچنین گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته در چند ماه اخیر به اطلاع حضار رسانده شد. سپس رییس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان دامغان نیز به ضرورت و تسریع هر چه بیشتر در تعاملات فی ما بین تاکید کرده و درخواست کردند بازدید های بیشتری توسط اعضاء هیات علمی از واحد های موجود در سطح شهرستان بعمل آید.
در ادامه جلسه توضیحاتی در خصوص راه اندازی سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت که توسط دانشگاه طراحی گردیده و به تایید وزارت علوم نیز رسیده، ارائه شد که مورد استقبال مدیران و واحدهای صنعتی و معدنی قرار گرفت.
همچنین با هدف آشنایی بیشتر اعضاء هیات علمی با صنایع و معادن موجود در شهرستان و بستر سازی همکاری علمی، مقرر گردید اداره صنایع زمینه بازدید اعضاء هیات علمی را از واحد های صنعتی و معدنی فراهم آورد.
بررسی راهکار های دوره های آموزشی برای واحدهای صنعتی توسط دانشگاه از دیگر پیشنهادات در جلسه مذکور بود که مورد موافقت قرار گرفت.