جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

فرمها و آیین نامه های پژوهش- اعضای هیأت علمی-دستورالعمل تعاملات علمی ملی و بین المللی

دستورالعمل اجرايي گسترش تعاملات علمي ملي و بين المللي

تعامل علمی با مراکز معتبر و بزرگ علمی داخل و خارج، از جمله شاخص های اثرگذار در بهبود و ارتقاء جایگاه دانشگاهها در رتبه بندی های ملی و بین المللی است. به همین منظور در راستای توسعه و تسهیل تعامل علمی و بین المللی، اعضاء هیات علمی دانشگاه دامغان علاوه بر فرصت مطالعاتی معمول، با رعایت موارد زیر می تواند در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مورد تایید وزارت متبوع در داخل و خارج از کشور (که به اختصار دوره نامیده میشود) حضور یابد.

ماده 1- همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مورد تایید وزارت متبوع در داخل و خارج از کشور، جهت موارد زیر می باشد:

  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
  • کسب تجربه آموزشی و پژوهشی
    • همکاری باید در خارج از تقویم آموزشی دانشگاه، در طی مرخصی یا تعطیلات تابستانه (10 تیر تا 10 شهریور) و عدم تداخل سرپرستی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی متقاضی باشد و مرخصی تابستانی قابل ذخیره نیست.

ماده 2- علاوه بر موافقت کتبی دانشگاه مقصد در خصوص دعوت از عضو هیات علمی، تایید گروه آموزشی، شورای پژوهشی دانشکده و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه ضروری می باشد. موضوع دوره باید در زمینه تخصصی متقاضی باشد. در این صورت حکم ماموریت بدون فوق العاده بر اساس مدت زمان اقامت از طریق معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای متقاضی صادر میگردد.

تبصره: عضو هیات علمی باید قبل از صدور حکم ماموریت، تاییدیه آموزشی مبنی بر تحویل نمرات پایان ترم را تسلیم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه نماید.

ماده3- پس از پایان دوره مذکور، ارائه گواهی حضور در موسسه میزبان ضروری است.

ماده 4- عضو هیات علمی موظف است که پس از پایان دوره و مراجعت به دانشگاه، حداکثر پس از 2 ماه، گزارش علمی ماموریت و در صورت وجود مقالات خود را به دانشکده ارائه نماید و در این زمان استفاده کننده از این آیین نامه موظف به ارائه سخنرانی در قالب برنامه سخنرانی دانشکده می باشد.

ماده 5- هزینه ها

5-1- دریافت هزینه ها با ارائه اسناد مثبته و حداکثر تا سقف فوق العاده ویژه مندرج در حکم کارگزینی فرد به ازای هر ماه ماموریت و از محل پژوهانه متقاضی خواهد بود. فرد متقاضی در طول دوره حقوق و مزایای مستمر ماهیانه خود را دریافت خواهد کرد.

هزینه های شرکت در دوره به شرح زیر است:

  • هزینه سفر شامل بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی دیگر از مبدا تا مقصد و بالعکس
  • هزینه ثبت نام شرکت در دوره
  • هزینه اقامت
  • هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور

تبصره – میزان تسهیلات فوق برای سفرکوتاه هیات علمی برای داخل کشور معادل50 درصد تسهیلات سفر خارج از کشور خواهد بود.

5-2-  با درخواست متقاضی حداکثر70  درصد مبلغ كل بند 5-1 به صورت علي الحساب در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

5-3- تسویه حساب نهایی پس از ارایه سخنرانی در دانشکده و ارائه گزارش علمی سفر در شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

5-4-شرط استفاده از تسهیلات سفر کوتاه مدت برای دفعات بعدی، ارایه یک مقاله با نمایه WOS به عنوان مسئول مکاتبات با نام دانشگاه دامغان می باشد.

5-5- برای سفر کوتاه مدت خارج از کشور در صورتی که طول دوره برگزاری کوتاهتر از 15 روز باشد هزینه دریافتی معادل هزینه شرکت در یک کنفرانس خارجی مطابق آیین نامه مربوطه خواهد بود.

تبصره1- آن دسته از اعضاء هیات علمی دانشگاه که بدلیل عدم اخذ روادید، توسط کشور میزبان، قادر بـه مسـافرت نمی باشند و تامین هزینه های سفر از محل پژوهانه مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد، هزینـه ویـزا از محل پژوهانه متقاضی جهت جبران هزینه هاي اشاره شـده بـر اساس اسناد مثبته قابل پرداخت است.

تبصره2- استفاده همزمان متقاضی از تسهیلات مادی موسسه میزبان بلامانع است.

تبصره3- در ماموریت خارج از کشور، پرداخت هزینه بیمه بعهده متقاضی است.

تبصره4- آن دسته از اعضاء هيأت علمي كه پژوهانه كافي ندارند مي توانند با استفاده از هزينه شخصي از اين آیین نامه بهره مند گردند.

ماده 6- اعضاء هیات علمی دانشگاه می توانند اساتید و پژوهشگران موسسات داخل و خارج از کشور را که مرتبط با رشته و تخصص خود است را پس از تایید گروه، شورای پژوهشی دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه دعوت نمایند و هزینه های مربوطه (شامل هزینه ایاب و ذهاب و اقامت) را با ارائه اسناد مثبته از محل پژوهانه خود پرداخت نمایند. هزینه های قابل پرداخت از محل پژوهانه متقاضی، حداکثر تا سقف فوق العاده ویژه مندرج در حکم کارگزینی متقاضی به ازای هر ماه اقامت مدعو خارج از کشور و هر دو ماه اقامت مدعو داخل کشور خواهد بود. پرداخت هزینه های مربوطه منوط به گزارش از سفر مدعو و دستاوردهای مربوطه است. بدیهی است که دانشگاه در خارج از سقف پژوهانه متقاضی هیچگونه تعهدی ندارد.

تبصره 1- سفر مدعو نباید بخشی از پروژه یا طرح تحقیقاتی مدعو باشد.

تبصره 2- مدعو متعهد به ارائه حداقل یک سخنرانی علمی (حداقل در سطح دانشکده) است.

ماده 7- تسهیلات این آیین نامه شامل اعضاء هیات علمی طرح سربازی نمیشود.

این آیین نامه در 7 ماده و 8 تبصره در تاریخ 95/03/23 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید و در صورت تامین بار مالی از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 

3 رتبه برتر