جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

لیست مجلات معتبر علمی

ليست مجلات معتبر علمی با نمايه ISI، ISC و علمی پژوهشی

√  فهرست همایش های فاقد مجوز ISC  (خرداد 96)

√  فهرست نشریات ایرانی موجود در ISI JCR   (جولای 2014)

  فهرست نشریات  (ISI (Thomson Reuters 2015 

 فهرست نشریات SCOPUS 2017 (سایت SCOPUS)

 فهرست نشریات SCOPUS 2014

  سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  (شهریور 94)

 

√ لیست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

-اسفند 96

-آذر 95

شهریور 94

اردیبهشت 94

مهر 93 

مهر 92

 

√ لیست نشریات معتبر علمیمصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

- اسفند 94

تیر 94

شهریور 93

- اردیبهشت 92

- شهریور 92

 

√ ليست نشريات نمایه شده در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC (سال 1392):

- فارسی

- عربی

- لاتین

3 رتبه برتر