دانشکده

نام و نام خانوادگی h-index

WOS

h-index

Scopus

Scholar link

فیزیک

رشيد  ولی ۱۳ ۱۰  
فیزیک سيداحمد كتابی ۵

۶

 

فیزیک

حسين چراغچی ۶

۵

 

فیزیک

مجتبي تاجيك  

۳

 
فیزیک نيما قلعه ۶ ۶ لینک

فیزیک

محمدرضا فدوي اسلام

۱

۲

 

فیزیک

محمد مهدي باقری محققی

۱۱

۱۲

 

فیزیک

مهدی اردیانیان

۶

۵

لینک

فیزیک

کاظم فاقعی

۴

۴

 

فیزیک

احمد قلی زاده

۹

۴

 

فیزیک

مهدی عادلی فرد

۴

۴

 

فیزیک

اعظم کاردان

۳

۳

لینک 

فیزیک

شهاب الدین شهیدی شادکام

۷

۸

 

فیزیک

زهرا حقانی

۸

۵

 

فیزیک

مطهره محمدپور

 

۲

 

فیزیک

بهنام پورحسن طنابچی

۱۵

۱۶

 

فیزیک

بابک خان بابائی لفمجانی

۱

۰

 

فیزیک

لیلا شاه کرمی

۳

۳

 

فیزیک

یاسر رجبی

۱

ــ

 

شیمی

سیدابوالقاسم آقاپور

۸

۸

 

شیمی

سيد علي پور موسوی

۹

۹

لینک

شیمی

كبري زارعی

۱۰

۹

 

شیمی

غلامحسين گريوانی

۱۴

۱۴

 

شیمی

داود عاجلو ۹ ۹  
شیمی عظيم ملك زاده ۵

۸

 

شیمی

حسين بهنيافر ۱۱ ۱۴ لینک
شیمی احمد سليمانپور ۱۰

۸

 

شیمی

مرتضی عتباتی نائينی ۸ ۸  
شیمی عليرضا پور علی ۱۰ ۱۳

لینک

شیمی

ربابه عليزاده ۷ ۱۲  
شیمی بهزاد آيباقی ۱

۲

 

شیمی

حمزه کیانی ۹ ۸  

شیمی

بيتا شفاعتيان ۵ ۵

 

شیمی مرتضی جباری کندری ۷

۷

 

شیمی

هادی باصری ۴ ۴

 

شیمی

مهدی زمانی ۷ ۷

لینک

شیمی

صادق افشاری ۲ ۱

 

شیمی

ویدا رضایی ۳

۵

 

ریاضی

علي طهماسبی

۱

۱

 

ریاضی

جواد قاسميان ۱

ـــ

 

ریاضی

اكبر هاشمی برزآبادی

۱

۶

لینک

ریاضی

عبدالعلی بصيری ۰ ۳

لینک

ریاضی

اميد سليماني فرد ۴ ۶ لینک
ریاضی مرتضی ابطحی ایوری ۱ ۳

لینک

ریاضی

رضا پورقلی ۷ ۹  
ریاضی نرگس تولايی ۲ ۲

 

ریاضی

سجاد رحمنی   ۲  
ریاضی سيد هاشم طبسی  

۱

 

ریاضی

علی عباسی ملایی ۵ ۶  
ریاضی پیمان نیرومند ۶ ۶

لینک

ریاضی

امین اصفهانی رشیدی ۵ ۶  
ریاضی سیدعلی تقوی   ۱

 

ریاضی

اسداله فرامرزی ثالث   ۱  
ریاضی محمد رمضان پور ۲ ۲

لینک

ریاضی

حنیف حیدری   ۱ لینک
ریاضی ناصر آخوندی روشناوند   ۱

 

ریاضی

سعید شعبانی   ۱  
ریاضی محمدرضا ضرابی   ۲

 

ریاضی

حسن دانامزرعه   ۱  
فنی و مهندسی محمد آسیایی ۳ ۳

 

فنی و مهندسی

مهسا مهراد ۸ ۹ لینک
فنی و مهندسی رسول محبی ۲ ۲

لینک

فنی و مهندسی

علیرضا آلبویه ۱ ۱  
فنی و مهندسی محمد پازکی ۳ ۶

لینک

فنی و مهندسی

میثم زارعی ۳ ۴ لینک
فنی و مهندسی محمدحسین طالب پور   ۱

لینک

فنی و مهندسی

رضا ناظم نژاد ۹ ۱۱ لینک
فنی و مهندسی رضا مرتضوی ۲ ۳

 

زیست شناسی

محمود اله دادی سلمانی ۵ ۷ لینک
زیست شناسی محمد تقی قربانيان ۶ ۶

 

زیست شناسی

ايران گودرزی ۷ ۸ لینک
زیست شناسی كتانه ابراری ۷ ۸

لینک

زیست شناسی

مريم حاجي قاسم كاشانی   ۱۲  
زیست شناسی تقی لشكربلوكی ۵ ۶

 

زیست شناسی

وحید پوزش   ۲ لینک
زیست شناسی سعید زواره ۷ ۶

لینک

زیست شناسی

حسن فرید نوری   ۲  
زیست شناسی رضا نادری علمداردهی   ۱

 

زیست شناسی

آرزو رضایی   ۱  
زیست شناسی عاطفه امیراحمدی   ۲

 

زیست شناسی

امیرعباس مختاریه   ۲  
زیست شناسی پریسا فرخ   ۲

 

زمین شناسی

علي اكبر حسن نژاد ۱ ـــ  
زمین شناسی سيد محمود حسينی نژاد ۲

ـــ

 

زمین شناسی

قاسم قربانی ۳ ۵  
زمین شناسی سيد ناصر هاشمی ۲ ۲

 

زمین شناسی

نادر تقي پور ۱ ۲ لینک
زمین شناسی رضا ظهیری   ۱

 

زمین شناسی

قاسم عسکری   ۱  
زمین شناسی داود فریدونی ۲ ۲

 

زمین شناسی

هوشنگ خیری   ۲ لینک
زمین شناسی هادی شفایی مقدم ۸ ۱۰