جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

تفاهم نامه های همکاری

1-      تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی با پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ايران

2-      تفاهم نامه همکاری در انتشار مجله علمی - پژوهشی با دانشگاه صنعتی شاهرود

3-      تفاهم نامه همکاری علمی - آموزشی با پژوهشگاه صنعت نفت

4-      تفاهم نامه همکاری پژوهشی - آموزشی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

5-      تفاهم نامه همكاري تحقيقاتي - دانشگاه دامغان با دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

6-      تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه گنبد کاووس

7-      تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره حفاظت محیط زیست دامغان

8-      تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان

9-      تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10-  تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

11-  تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی با فرماندهی انتظامی استان سمنان

12-  تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

13-  تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشی با پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

14-  تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و  فناوري با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

15- تفاهم نامه همکاری با شرکت فراز پنداران آریا موج (فرپام)

16- تفاهم نامه همکاری با سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

3 رتبه برتر