جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر محمدرضا فدوی اسلام

عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس

مستقیم: 35220195-023

داخلی: 539

پست الکترونیک: m.r.fadavieslam@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه سوم

 

دکتر محمدرضا فدی اسلام
بالا