×

کتابهای انتشار یافته مؤسسه انتشاراتی دانشگاه دامغان

 

کتاب‌های چاپ‌شده در سال‌ 1391

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 کارنامه پژوهشی دانشگاه دامغان 1390 گردآوري 300 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان 1391
2 سیاست زبانی ترجمه 300 سیدمهدی عرفانی، حسین داوری، ابوطالب ایرانمهر 1391
3 برازش داده ها در علم شیمی با روش کمترین مربعات ترجمه 300 نیما قلعه، داود عاجلو 1391
4 پلی به سوی شیمی آلی، مفاهیم و نامگذاری ترجمه 300 حمزه کیانی 1391
5 واکنش های آلی بر اساس نام ترجمه 300 حمزه کیانی 1391

کتاب‌های چاپ‌شده در سال‌ 1392

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 راهنمای جامع Latex تألیف(تجدید چاپ) 300 مرتضی ابطحی ایوری 1392
2 مباحثی در توپولوژی و فضاهای توابع تألیف 300 محمد ابری 1392

کتاب‌های چاپ‌ شده در سال 1394

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 راهنمای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تألیف 300 کتایون ابراری، کتانه ابراری 1394
2 سلول­های بنیادی: ترمیم و پیری تألیف 300 محمدتقی قربانیان و همکاران 1394
3 ترابرد کوانتومی در ساختارهای پيوندی ابررسانا/رسانا روی سطح عايق توپولوژيک تألیف 300 رشید ولی 1394
4 کاربرد کمومتریکس در اندازه­گیری­های الکتروشيمیایی تألیف 300 کبری زارعی 1394

کتاب‌های چاپ‌ شده در سال 1395

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 بلورشناسی با پراش پرتو ایکس ترجمه 300 احمد قلی زاده 1395
2 مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری کاربردی ترجمه 300 داود عاجلو 1395
3 کانی ها و سنگ ها ترجمه 300 علی اکبر حسن نژاد 1395

کتاب‌های چاپ‌ شده در سال 1396

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 راهنمای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تألیف (تجدید چاپ) 500 کتایون ابراری، کتانه ابراری 1396
2 آزمایشگاه فیزیک (جلد اول) (ويژه دانشجویان علوم پایه و مهندسی) تألیف 300 اعظم کاردان 1396

 

کتاب‌های چاپ‌ شده در سال 1397

ردیف عنوان نوع تولید تعداد نسخه نام و نام خانوادگی پدیدآور سال انتشار
1 آشنایی با فن Real-time PCR تألیف 200 آرزو رضایی، پریسا فرخ 1397

TOP