جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

معرفی مرکز کارآفرینی دانشگاه دامغان
يكي از مؤلفه‌هاي مهم و اصلي كشورهاي در حال توسعه و بطور خاص كشور ما حركت از اقتصاد مبتني بر منابع زيرزميني به سمت اقتصاد دانش بنيان، با مؤلفه كارآفريني و كارآفرينان است. معمولاً منشاء تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنيان، توسعه كارآفريني و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتكر در عرصه اقتصادي كشورهاست. در اين حركت بنيادي در دنيا دانشگاهها نقش ويژه‌اي ايفا نموده‌اند. در كشور ما نيز با هدف توسعه كارآفريني و شناسائي و حمايت از نيروي خلاق و كارآفرين، مراكزآفريني شكل گرفت. مركز كارآفريني دانشگاه دامغان با هدف توسعه كارآفريني و تلاش در جهت حركت به سوي دانشگاه كارآفرين كار خود را آغاز و در اين راستا به فعاليت خود مشغول است. از آنجا كه ادامه فعاليت هر سازمان يا نهاد نيازمند برنامه‌ريزي و تدوين چشم‌انداز، برنامه كوتاه مدت و بلند مدت است، مركز كارآفريني دانشگاه دامغان اهداف و برنامه‌هاي خود را در قالب مجموعه‌اي تدوين نموده است. در اين مجموعه تلاش شده است برنامه‌ها و سياستهاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي مركز بيان گردد.

اهداف :
الف- ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی.
ب- ترویج و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تلاش در جامعه دانشگاهی.
پ-ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی.
ت-گسترش تحقیقات محض، کاربردی و توسعه ای در خصوص کارآفرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات کشور.
ث-آگاه سازی جامعه دانشگاهی در مورد کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه.
ج-شناخت و تربیت و پرورش دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرینی.

معرفی

مدیر مرکز

دکتر محمدرضا فدی اسلام

دکتر محمد پازکی

پست الکترونیک:

pazoki.m@du.ac.ir

معرفی

کارشناس مرکز

حسن خطیب زاده

پست الکترونیک:

khatibzadeh@du.ac.ir

معرفی

تماس با ما

 

تلفن: 35220235-023

 

آدرس: دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر، طبقه دوم

3 رتبه برتر