جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

کارشناسان واحد-امورپژوهشی

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

صدیقه حاجی حسینی

صدیقه حاجی حسینی

صدیقه حاجی حسینی

شماره تماس (تلفکس): 35220236-023

شماره تماس (داخلی): 508

پست الکترونیک: hajihosseini@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

کارشناس امور پژوهشی اعضای هیأت علمی

 

 

مریم خدادادی

مریم خدادادی

مریم خدادادی

شماره تماس (تلفکس): 35220236-023

شماره تماس (داخلی): 583

پست الکترونیک: khodadadi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

مدیرمسئول انتشارات دانشگاه دامغان

 

 

فهیمه رهبری

فهیمه رهبری

 

فهیمه رهبری

شماره تماس (تلفکس): 35220236-023

شماره تماس (داخلی): 582

پست الکترونیک: f_rahbari@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

کارشناس مجلات، کارشناس طرح های پژوهشی

 

بالا