کارشناسان

صدیقه حاجی حسینی

شماره تماس (تلفکس): ۳۵۲۲۰۲۳۶-۰۲۳

شماره تماس (داخلی): ۵۰۸

پست الکترونیک: hajihosseini@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

کارشناس امور پژوهشی اعضای هیأت علمی

مریم خدادادی

شماره تماس (تلفکس): ۳۵۲۲۰۲۳۶-۰۲۳

شماره تماس (داخلی): ۵۸۳

پست الکترونیک: khodadadi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

مدیرمسئول انتشارات دانشگاه دامغان

فهیمه رهبری

شماره تماس (تلفکس): ۳۵۲۲۰۲۳۶-۰۲۳

شماره تماس (داخلی): ۵۸۲

پست الکترونیک: f_rahbari@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم

کارشناس مجلات، کارشناس طرح های پژوهشی