ليست مجلات معتبر علمی با نمايه ISI، ISC و علمی پژوهشی

√  فهرست نشریات ایرانی موجود در ISI JCR   (جولای ۲۰۱۴)

  فهرست نشریات  (ISI (Thomson Reuters 2015 

 فهرست نشریات SCOPUS ۲۰۱۴

  سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  (شهریور ۹۴)

 

√ لیست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

آذر ۹۵

– شهریور ۹۴

– اردیبهشت ۹۴

– مهر ۹۳ 

– مهر ۹۲

 

√ لیست نشریات معتبر علمیمصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

اسفند ۹۴

– تیر ۹۴

– شهریور ۹۳

اردیبهشت ۹۲

شهریور ۹۲

 

√ ليست نشريات نمایه شده در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC (سال ۱۳۹۲):

فارسی

عربی

لاتین