تفاهم نامه های همکاری

۱-      تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ايران

۲-      تفاهم نامه همکاری در انتشار مجله علمی – پژوهشی با دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-      تفاهم نامه همکاری علمی – آموزشی با پژوهشگاه صنعت نفت

۴-      تفاهم نامه همکاری پژوهشی – آموزشی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

۵-      تفاهم نامه همكاري تحقيقاتي – دانشگاه دامغان با دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

۶-      تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه گنبد کاووس

۷-      تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره حفاظت محیط زیست دامغان

۸-      تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان

۹-      تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۱۰-  تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

۱۱-  تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی با فرماندهی انتظامی استان سمنان

۱۲-  تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۳-  تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشی با پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

۱۴-  تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و  فناوري با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

۱۵- تفاهم نامه همکاری با شرکت فراز پنداران آریا موج (فرپام)

۱۶- تفاهم نامه همکاری با سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی