امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف

By فروردین ۱۹, ۱۳۹۶اخبار و اطلاعیه ها
 تفاهم نامه همکاری پژوهشی

                               

در راستای سیاست های دانشگاه در خصوص ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی معتبر کشور و نظر به اهمیت ارتباط، تعامل و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاه های تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی، تفاهم نامه ای بین معاونت پژوهش و فنّاوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان از یک طرف و معاونت پژوهش و فنّاوری وآزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف از طرف دیگر منعقد گردید.

این تفاهم­ نامه درخصوص همکاری های بین شبکه ای آزمایشگاههای مرکزی عضو  شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و  شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي متقابل به شرح ذيل منعقد شده است:

  • انجام آزمايشهای تخصصي مورد نياز دو طرف.
  • آزمون‌هاي مقايسه­اي بين آزمايشگاهي بصورت متقابل .
  • انجام مميزي­ هاي داخلي و آموزش تكنسين­ هاي آزمايشگاه­هاي يكديگر در زمينه پياده‌سازي استاندارد (ISO/IEC 17025) و رعايت الزامات آن
  • همكاري در تعمير و ارتقاي تجهيزات آزمایشگاهی.
  • تبادل نمونه و مشتري مرتبط با خدمات آزمايشگاهي.
  • آموزش و مشاركت کارشناسان در كارگروه­هاي تخصصي آنالیز دستگاهي.
  • سایر همکاری ها و فعالیت های پژوهشی متقابل اعضای هیات علمی دو دانشگاه و نشست های علمی مشترک.